балончик

  • 11газовий — I а, е. 1) Прикм. до газ I 1). •• Га/зовий ана/ліз якісне і кількісне визначення газових компонентів у газових, пароподібних, рідких і твердих сумішах. Га/зовий розря/д проходження електричного струму через газ. || Який функціонує за допомогою… …

    Український тлумачний словник